Vyhlášení 15. ročníku soutěže "Regionální potravina Olomouckého kraje 2024"


Vážení výrobci potravin,


dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina – už patnáctý ročník. Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od potravinářských podniků s počtem maximálně 250 zaměstnanců.


Značka „Regionální potravina“ seznamuje spotřebitele s oceněnými regionálními potravinami a zároveň tak podporuje malé a střední producenty z regionů. Ocenění Regionální potravina obdrží každoročně kolem stovky výrobců ze všech regionů ČR (mimo hlavní město Praha) a jejich výrobky jsou propagovány jak v regionu, kde byly vyrobeny, tak na akcích celorepublikového charakteru. Vítězné výrobce a jejich výrobky můžete vidět v televizních pořadech jako je Herbář nebo Kluci v akci.


V případě, že máte chuť a zájem zúčastnit se tohoto ročníku soutěže, tak na stránkách www.regionalnipotravina.cz v záložkách jednotlivých regionů naleznete informace, pravidla, kontakty a termíny pro účast v krajských kolech. Najdete tam i platnou Metodiku s přílohami ( přihláškou) platnými od 9.4.2021.


Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje je do 29. května 2024 včetně.


Soutěžit mohou zemědělské a potravinářské výrobky v těchto kategoriích :
1.
Masné výroby tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.)
2.
Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.)
3.
Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
4.
Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.)
5.
Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny)
6.
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
7.
Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné, např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.)
8.
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná - ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)
9.
Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody, vejce apod.)


Do jedné kategorie je možno přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce. Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné přiložit originál části A, části C a části D pouze jednou.
Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje, musí být vyroben na území Olomouckého kraje a nejméně ze 70 % ze surovin z Olomouckého kraje, nebo v případě, je-li to z objektivních důvodů nutné, z České republiky, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Olomouckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

Způsob přijímání přihlášek :

poštou nebo osobně na adresu : Okresní agrární komora v Přerově, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

datovou schránkou AKOK : csyaezw

e- mailem : oakpr@volny.cz (k hodnocení nutno dodat originál přihlášky, zaslání emailem nestačí !)


Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí !


Přihláška musí obsahovat :
1)
Část A (Identifikační údaje žadatele), jejíž přílohou je výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského úřadu nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup.
2)
Část B (Technická dokumentace výrobku), jejíž přílohou je u baleného výrobku srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže. U nebaleného výrobku fotografie výrobku.
3)
Část C (Čestné prohlášení žadatele)
4)
Část D (Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů)


Termín a místo zasedání Hodnotitelské komise :
5. června 2024, 10,00 h, velká zasedací místnost RO SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc, GPS : 49.5939903N, 17.2763100E


Termín a místo závozu vzorků k hodnocení :
4. června 2024 v době 7,00 – 15,00 h jednotlivé úřady OAK (Olomouc, Prostějov, Jeseník, Šumperk a Přerov)
5. června 2024 v době 7,00 – 9,00 h malá zasedací místnost RO SZIF Olomouc, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc, GPS : 49.5939903N, 17.2763100E
Počet výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmičlennou komisí a zároveň s ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace u vítězných výrobků. Minimální počet je stanoven na 2 ks. Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma. Nevyužité vzorky při hodnocení budou výrobci vráceny pouze na písemné vyžádání, které bude předáno koordinátorovi krajské soutěže nejpozději 5 pracovních dní před konáním Hodnotitelské komise.


Termín a místo slavnostního vyhlášení :
3.10.2024, Flora Olomouc - Hortikomplex, Výstaviště Flora Olomouc, a.s, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc


Na území Olomouckého kraje tuto soutěž organizuje Agrární komora Olomouckého kraje.
Všechny případné dotazy zodpoví krajská koordinátorka Jana Neradilová, tel. 728 730 428, e-mail : oakpr@volny.cz.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2