Příspěvkový regulativ od 1.1.2018

Příspěvkový řád Okresní Agrární komory Šumperk od 1.1. 2018 pro další období

Na základě platného příspěvkového řádu a stanov je povinen každý člen platit členský příspěvek. Členský příspěvek si každý člen vypočítává sám podle počtu jim obhospodařované zemědělské půdy.

1) Členský příspěvek vybírá okresní agrární komora každým rokem ve výši schválené valnou hromadou členů okresní agrární komory.

2) Členský příspěvek se vypočte členovi okresní agrární komory v roční výši:
    a) sazbou 14,- Kč za 1 ha obhospodařované zemědělské půdy,
    b) sazbou 9,- Kč za 1 ha obhospodařované lesní půdy nebo vodní plochy.

3) Minimální výše ročního členského příspěvku u člena hospodařícího na zemědělské nebo lesní půdě nebo vodní ploše činí 2 500,- Kč, a to v případě, že tuto částku nedosahuje výpočet podle odst. (2) a), b) tohoto článku.

4) Minimální výše ročního členského příspěvku u členů bez zemědělské a lesní půdy a vodních ploch dle dosažených ročních příjmů
          do 5 mil. Kč činí 2.500 Kč
          do 15 mil. Kč činí 5.000,- Kč
          do 50 mil. Kč činí 15.000,- Kč
          do 100 mil. Kč činí 21.000,- Kč
          do 500 mil. Kč činí 40.000,- Kč
          nad 500 mil. Kč bude výše stanovena dohodou mezi okresní agrární komorou a členem, nemůže být ale nižší než 40.000,- Kč.

5) Nižší organizační jednotky obchodních společností, sídlící na území okresu nebo regionu, platí členský příspěvek ve výši dohodnuté s okresní agrární komorou. Tyto příspěvky se nezapočítávají do příspěvku obchodní společnosti.

6) U člena bez zemědělské půdy je stanoven členský příspěvek dohodou. Dohodu je oprávněn podepsat po jejím projednání představenstvem komory předseda představenstva komory nebo jím pověřený místopředseda komory.


Číslo účtu Okresní Agrární komory Šumperk :
112227277 / 0300, VS : IČO člena

Schváleno valnou hromadou dne 28.4.2017

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2