Informace pro prodejce

Termíny konání trhů 

05.04.2024
03.05.2024
31.05.2024
12.07.2024
02.08.2024
06.09.2024
04.10.2024

Prodejní doba:                                08:00 – 16:00 hod. 

Příjezd:                                          07:00 – 08:00 hod.*

Odjezd:                                          14:00 – 18:00 hod.

Obsazení stánků:                            07:00 – 07:30 hod. **

 * Po příjezdu se prodejce hlásí u organizátora (Ing. Irena Bencová - tel. 778 715 429). Po 8:00 hod vjezd pouze pro vykládku a nakládku zboží.

**Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 hod jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.


Přihlásit/odhlásit je možno e-mailem/telefonicky nejpozději 4 dny před konáním akce.  

Email: oaksumperk@seznam.cz, tel. 778 715 429

 

Ceník:

Pronájem stánku:                                         400 Kč/den

Vlastní stánek (do 3 metrů):                        350 Kč/den

+ za každý další započatý metr                       50 Kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice)               50 Kč/den

Chladící auto/přívěs:                                    600 Kč/den

Po podání přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura, jejíž úhrada musí být provedena nejpozději 3 dny před konáním trhů, na které jste přihlášeni.

V případě Vašeho přihlášení na všechny termíny konátní trhů v daném městě Vám bude poskytnuta sleva - jedny trhy zdarma.

 

Prodejce předloží spolu s přihláškou kopii veterinárního potvrzení (živočišná výroba), živnostenského listu nebo jiného povolení k prodeji, a doklad prokazující původ výrobků (např. fotografie z výroby). Lze zaslat předem e-mailem.

 

Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn správce nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou, příp. místem původu, potraviny také údaji v souladu se zákonem o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. 

V souvislosti s nákazou Covid-19  jsou prodejci povinni dodržovat všechna aktuální nařízení  platná v den trhu. Na stánku budou mít k dispozici dezinfekci.

přihlášce, prosím, uvádějte do kolonky SKUTEČNÉ rozměry stánku (pokud máte vlastní). Je nepřípustné pokud nahlásíte stánek 3x2 metry a obsadíte 6m. Standardní rozměr stánku včetně místa pro přístup ke stánku je 3x2,5m.

Parkování je možné na přilehlých parkovištích, kde neplatíte parkovné (dostanete povolenku k vjezdu a parkování). Prosím, nenajíždějte na obrubník a na travnaté plochy. Případné pokuty za špatné parkování jsou ve Vaší režii.

Vyplněním a odesláním přihlášky prodejce souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí OAK o Ochraně osobních údajů, která aplikuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh