Zelená nafta

Odkazy na vzory DAP a seznamů činností pro uplatnění vratky z minerálních olejů dle § 57 zákona o SPD tzv. „zelená nafta“

Vzor DAP a seznamy činností RV, hospodaření v lese a v rybníkářství:

Kontaktní osoby CÚ pro Olomoucký kraj:

Okresy Olomouc a Prostějov

oddělení 31

Sladkovského 1213, Olomouc

nprap. Naděžda Vývodová

tel.: 585 112 210

e-mail: n.vyvodova@sc-mfcr.cz

Okres Přerov

Oddělení 32.1

Tržní 5, Přerov

strm. Bc. Jana Dokoupilová

tel.: 581 706 233

e-mail: j.dokoupilova@cs.mfcr.cz

Okresy Šumperk a Jeseník

oddělení 32.2

Uničovská 44, Šumperk

nprap. Luděk Březina

tel.: 601 303 048

e-mail: l.brezina@cs.mfcr.cz

Odkaz na prezentaci novely § 57 zákona o spotřebních daních - "zelená nafta"

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/aktuality/Stranky/novela-57-zakona-o-spotrebnich-danich.aspx. 

Odkaz na webovou stránku CÚ pro Olomoucký kraj, na které jsou průběžně zveřejňovány aktuality a upozornění celního úřadu pro Olomoucký kraj.

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh