Tisková zpráva ze zahraniční cesty na Slovensko

Ve dnech 27. – 28. listopadu 2017 se uskutečnila zahraniční cesta na Slovensko. Jejím účelem bylo seznámení se se zástupci Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory a seznámení se s fungováním Slovenského zemědělství a jeho problémy.

 

 V průběhu dvoudenního programu jsme navštívili:

  1. Odborný Seminář Regionální poľnohospodárské a potravinárské komory Trnava a Senica
  2. Mléčná farma s vlastní minimlékárnou Slatina nad Bebravou
  3. Agropenzion Adam – ekofarma charolais, agroturistika

Regionální poľnohospodárská a potravinárská komora

Slovenská poľnohospodárská a potravinárská komora (SPPK) je podobně jako v ČR zřízena zákonem (č. 30/1992 Zb.). Předsedou SPPK je Ing. Milan Semančík. Podobně jako u nás jsou členy právnické i fyzické osoby podnikající v zemědělství, potravinářství a přidružených oborech. Členství v komoře je dobrovolné. Struktura organizace je také obdobná naší. Svoji činnost organizuje SPPK prostřednictvím 38 regionálních komor (RPPK). Naše návštěva směřovala do RPPK Trnava, jejímž předsedou je Ing. Oliver Šiatkovský, který je zároveň v představenstvu SPPK. Ředitelem RPPK Trnava je Ing. Jozef Šumichrast, Ph.D.

Odborný seminář RPPK

Seminář zahájil předseda RPPK Trnava Ing. Olivier Šiatkovský. Ing. Šiatkovský shrnul hlavní problémy, se kterými se slovenští zemědělci potýkají. Slovenští zemědělci mají řadu problémů shodných s našimi. Velkým problémem jsou u nich národní platby dotací, které jsou oproti jiným zemím velmi nízké, pouze 1 mil. Eur. Slovenští zemědělci dostali kompenzace za jarní mrazy, ale za sucho nestanou nic. Dalším velkým problémem je prodej zemědělské půdy. Mají sice zákon o prodeji, který je ale snadné obejít. Zahraniční společnosti, zejména Dánské, nakupují místo pozemků celá zemědělská družstva a společnosti. Slovenští zemědělci mají velké problémy i s nájmy pozemků. Vzhledem k systému dědění půdy v minulosti (Uherský systém), má dnes jeden pozemek i několik desítek vlastníků. Nájemní smlouvy již nebudou automaticky prodlužované a od roku 2018 platí navíc nový zákon, dle kterého musí zemědělec, který hospodaří na pronajaté půdě, mít s každým z vlastníků podepsanou smlouvu, kterou musí vložit na katastr.

Dalším z přednášejících byl generální ředitel platební agentury (obdoba SZIF) Ing. Juraj Kožuch. Mluvil zejména o vysoké chybovosti v žádostech od dotace a problémech zjištěných při kontrolách. Velkým problémem je evidence zemědělské půdy. Slovenští zemědělci nemají zatím všechnu půdu evidovanou v GSAA (obdoba LPIS). Od roku 2018 by v evidenci již měla být všechna zemědělská půda, na kterou jsou žádány dotace.

Na semináři vystoupil i předseda SPPK Ing. Milan Semančík. Slovensko má stejné priority ve vztahu k SZP jako ČR. SPPK proto přistoupila do našeho Konsorcia a společně s námi se účastní jednání k SZP. Dále seznámil přítomné s nejdůležitějšími problémy Slovenského zemědělství, zejména s půdou. Na Slovensku se podobně jako u nás snaží o vytvoření rizikového fondu. SPPK podporuje snížení dotací na SAPS o 30% a o ušetřenou částku navrhuje navýšit VCS.

Družstvo Slatina nad Bebravou, mléčná farma s minimlékárnou Moja Kravička

Družstvo vede p. Jurčík. Družstvo obhospodařuje cca 750 ha z.p., z toho je 580 ha travních porostů. Farma se zaměřuje na produkci mléka. Chová cca 400 ks dojnic holštýnského plemene. Denní produkce mléka je asi 9 tis. l, z toho 1 tis. zpracovává ve vlastní mlékárně na mléčné výrobky a sýry pod značkou Moja Kravička. Celé stádo je geneticky potvrzené jako producent A2 mléka. Mléko, které sami zpracovávají, pochází od krav, které nejsou krmené siláží. Vyrábí, ochucené i neochucené jogurty, kysané nápoje, tvarohový dezert, sýry čerstvé i zrající. Výrobky prodávají ve vlastním obchodě a dodávají do maloobchodů i velkoobchodu.

Agropenzion Adam

Agropenzion Adam je rodinný podnik. Podnik vede p. Tl’čík. Hlavní činností je agroturistika. Areál penzionu je uzpůsoben tak, aby vyžití nalezli všechny věkové kategorie i lidé všech příjmových skupin. K penzionu patří farma masným skotem charolais. Zvířata jsou celoročně venku. Zástavová telata neprodávají ani nevykrmují, ale zabíjejí a  rozprodávají jako balíčky za cenu 9 Eur / kg . Na farmě se v průběhu roku koná několik společenských akcí s bohatým programem. Farma úzce spolupracuje s vysokými školami.

zapsala: Ing. Zlata Lakomá

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh