seminář eroze

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 

Využití půdoochranných technologií v ochraně půd před erozí

8.30 – 9.00                Prezence účastníků

9.00 – 15.00             Seminář

 

Program semináře:

  1. 1.      Degradace půdy - degradační procesy, současný stav, vývoj, očekávané problémy
  2. 2.      Ochrana ZPF, legislativní základ - současný stav legislativy, odpovědnosti, připravované změny, třídy ochrany
  3. 3.      Ochrana půd - opatření před vodní erozí (organizační, agrotechnická, technická)
  4. 4.      GAEC a ochrana půdy - dodržování GAEC v rámci ekologického hospodaření
  5. 5.      Půdoochranné technologie - přehled (uznané, zkoušené); podrývání, plečkování, organická hmota v půdě, šířka řádků 45 cm cukrovka/kukuřice
  6. 6.      Půdní organická hmota - bilance obsahu organické hmoty v půdě, půdní typy ve vztahu k obsahu organické hmoty a její kvalitě, úbytky organické hmoty v půdě – příčiny; Nápravná opatření
  7. 7.      Informační zdroje - zdroje informací obecně, Portál farmáře, SOWAC GIS, Protierozní kalkulačka Kalkulačka organické hmoty
  8. 8.      Možnosti podpor a dotací - investiční podpory, opatření KPÚ v PRV,  poradenství, operační skupiny

 

Lektoři:         Ing. Martin Mistr, Ph.D.

Ing. Jan Srbek

 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 

Organizační pokyny a přihláška

Stravování bude zajištěno.   

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 9. 2. 2018 na tyto kontaktní údaje:

Ing. Zlata Lakomá

ZS ČR, Územní organizace Šumperk a Jeseník

Nemocniční 1852/53

787 01 Šumperk

Mobil: 605 056 387

Mail: zscrsumperk@email.cz nebo oaksumperk@seznam.cz 

Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:

- Jméno a příjmení

- Věk do 40 let nebo nad 40 let

- Název PO + sídlo nebo adresa FO

- IČ

- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp. jinou alternativu

- Kontaktní email

Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 605 056 387

Napište nám

Partneři

  Renomia-agro_znacka

 

    Logo-kis_2

 

 

Zabreh