Vyhlášení soutěže "Regionální potravina Olomouckého kraje 2021"

Regionalni-potravina

 

Vážení výrobci potravin,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců.

Cílem této soutěže je podpořit malé a střední potravinářské podniky a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Termín přijímání přihlášek do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje do 27. 6. 2021.

Do soutěže se můžete hlásit v těchto kategoriích:

 1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Do jedné kategorie je možno přihlásit maximálně 5 výrobků stejného výrobce. Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina Olomouckého kraje, musí být vyroben v Olomouckém kraji. Výrobek musí obsahovat minimálně 70% podíl surovin z Olomouckého kraje, nebo případně, je-li to z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina z Olomouckého kraje. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

 

Způsob přijímání přihlášek:

 • Poštou nebo osobně na adresu: Okresní Agrární komora Šumperk, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, GPS 49.9557078N, 16.9639839E
 • Datovou schránkou: csyaezw
 • E-mailem: oaksumperk@seznam.cz

Upozornění: Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí.

 

Přihláška musí obsahovat:

 1. Část A (Identifikační údaje žadatele), jejíž přílohou je výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup,
 2. Část B (Technická dokumentace výrobku), jejíž přílohou je u baleného výrobku srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže. U nebaleného výrobku fotografie výrobku,
 3. Část C (Čestné prohlášení žadatele),
 4. Část D (Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů).

Termín a místo zasedání Hodnotitelské komise:

15. 7. 2021, 10:00 h, Velká zasedací místnost SZIF RO Olomouc, Blanická 1, Olomouc, 779 00, GPS 49.593968, 17.276247

 

Termín a místo závozu vzorků k Hodnotitelské komisi:

14. 7. 2021 v době 8:00 – 16:00 hod jednotlivé OAK (Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník)

15. 7. 2021 v době 7:00 – 9:00 hod velká zasedací místnost SZIF RO Olomouc, Blanická 1, Olomouc 779 00, GPS 49.593968, 17.276247

Počet výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou komisí a zároveň s ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace u vítězných výrobků je minimální počet výrobků stanoven na 2 ks.

Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma. Nevyužité vzorky při hodnocení na Hodnotitelské komisi budou výrobci vráceny pouze na písemné vyžádání, které bude předáno koordinátorovi krajské soutěže nejpozději 5 pracovních dní před konáním Hodnotitelské komise.

 

Termín a místo slavnostního vyhlášení:

14. 10. 2021, OLIMA, festival gastronomie a nápojů, Výstaviště Flora Olomouc a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace)

 

Metodiku s přílohami platnými od 10. 2. 2020 (přihláškou) najdete na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz 

Na území Olomouckého kraje bude tuto soutěž organizovat Agrární komora Olomouckého kraje. Všechny případné dotazy zodpovíme na:

tel: 605 056 387 – Ing. Zlata Lakomá

Email: oaksumperk@seznam.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh