Informace pro prodejce k Vánočním trhům v Šumperku 14.-15.12.2018

Příjezd:                                        07:30 – 08:30 hod.*

Začátek trhů:                               09:00 hod

Odjezd:                                        14:00 – 17:00 hod., v sobotu od 12:00 hod

 * Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.)

 

Ceník pátek 14.12.2018:

Pronájem stánku:                                         400 Kč/den

Vlastní stánek (do 3 metrů):                       350 kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice)             50 Kč / den

Chladící auto:                                                600 Kč/den

Ceník sobota 15.12.2018:

Pronájem stánku:                                         300 Kč/den

Vlastní stánek (do 3 metrů):                       250 kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice)             50 Kč / den

Chladící auto:                                                500 Kč/den

Přihláška slouží zároveň jako platební příkaz.

Platba POUZE na účet č. 112227277 / 0300 ČSOB Šumperk

nejméně 7 dnů předem. Pokud nebude poplatek uhrazen do 10.12.2018, bude prodejní místo nabídnuto dalšímu prodejci.

Po uhrazení poplatku bude vystaven daňový doklad. Uhrazené poplatky za stánek se nevrací

Variabilní symbol: IČO

termín a jméno prodejce uvádějte prosím do textu příjemce.

 

Prodejce, který ještě v Šumperku na trzích pořádaných Okresní Agrární komorou Šumperk neprodával, předloží spolu s přihláškou kopii veterinárního potvrzení (živočišná výroba), živnostenského listu nebo jiného povolení k prodeji, a doklad prokazující původ výrobků (např. fotografie z výroby). Lze zaslat předem emailem.

Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn správce nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu se zákonem  o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové bedýnky, koše či tácy.

V přihlášce uvádějte do kolonky rozměry stánku (pokud máte vlastní stánek). Je nepřípustné pokud nahlásíte stánek 3x2 metry a obsadíte 6m. Standardní rozměr stánku včetně místa pro přístup ke stánku je 3x2,5m.

Parkování je možné přímo za prodejním stánkem, popř. na přilehlých parkovištích, kde neplatíte parkovné (dostanete povolenku k vjezdu a parkování). Prosím nenajíždějte na obrubník a na travnaté plochy. Případné pokuty za špatné parkování jsou ve Vaší režii.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 605 056 387

Napište nám

Partneři

  Renomia-agro_znacka

 

    Logo-kis_2

 

 

Zabreh