Zpráva ze zahraniční cesty do Polska

 

 

Zpráva ze zahraniční cesty

S podporou Olomouckého kraje v rámci projektuPodpora zahraničních vztahů zemědělských organizací a jejich zástupců“ se ve dnech 20. – 21. září 2016 uskutečnila zahraniční cesta do Polska

 

 V průběhu dvoudenního programu jsme navštívili:

 1. Izba rolniczna v Opole (obdoba naší OAK)
 2. RSP Wydrowice – farma o cca 4 tis. ha specializující se na pěstování a prodej kukuřice
 3. ZD Wierzbno – cca 700 ha, produkce vajec
 4. Oleg Paclavski – soukromník, cca 300 ha

Izba rolniczna

Izba rolniczna má podobně jako naše Agrární komora oporu v zákoně. Zákon o zemědělských komorách byl v Polsku schválen v roce 1995. Každý zemědělec (plátce zemědělské daně) je automaticky členem Izby rolniczne a zároveň může kandidovat do  orgánů Izby. Každý má stejná práva bez ohledu na to, jestli vlastní 1 ha nebo 300 ha.

V Polsku je 16 komor, jsou organizované podle vojvodství (kraj). Do státní rady komory jdou z každé krajské komory vždy předseda + jeden člen. Financována je komora přímo ze státu. Každá komora dostane 2% z vybrané zemědělské daně (daň z nemovitosti).

Opolská Izba rolniczna má 8 stálých zaměstnanců, dále jako externisty využívá právníka a IT specialistu.

Hlavním úkolem Izby rolniczne je podobně jako u nás lobing, připomínkování a prosazování zákonů. Dalším důležitým úkolem je vyjadřovat se k prodeji zemědělské půdy. Izba rolniczna ke každému potencionálnímu prodeji zemědělské půdy vystaví pro ministra zemědělství posudek jehož závěrem je buď doporučení nebo neschválení prodeje. Protože komory zastupují zemědělce, je v Polsku problém změnit půdu zemědělskou na nezemědělskou.

Dotace v Polsku

 1. Neinvestiční dotace
 • Podpora vzniku skupin zemědělských výrobců – podpora 5 let od vzniku skupiny či organizace. Dotace se postupně snižuje – 1. rok 10% až 5. rok 4%
 • Podpora malých zemědělců – podpora, aby se udrželi na trhu – max 60 tis. PLN rozdělena do 5ti let
 • Podpora za ukončení činnosti – podpora pro nerentabilní zemědělce po dobu 5ti let za to, že přestane podnikat a předá farmu někomu jinému
 • Podpora pro zavádění udržitelného zemědělství – podpora po dobu 5 let na zavádění technologií udržitelného zemědělství, ochrana vody, zachování tradičních odrůd, ochrana ptáků…
 • Podpora ekologického zemědělství
 • Přímé dotace – pro všechny s výměrou větší jak 1 ha. Obdoba našeho PRV
 1. Investiční dotace
 • Podpora pro mladé zemědělce – do 40ti let. Dotace až 100 tis PLN po dobu max 5 let.
 • Modernizace hospodářství –pouze pro zemědělce s max. výměrou 300 ha. Dotace na refundaci nákladů ve výši 50%
 • Investice – 50% nákladů
 • Podpora zpracovatelů na stavbu zpracovatelského závodu
 • Podpora zemědělských služeb pro rozvoj fungující nabídky
 • Podpora zahájení podnikání – zřízení dalšího příjmu
 • Podpora zemědělců postižených přírodními podmínkami – max 80% nákladů
 1. Další podpory
 • Podpora za ukončení činnosti pro nehospodárné farmy na dobu 5ti let. Nutno předat farmu jiné osobě, aby se vytvářela větší, rentabilní hospodářství
 • Preferenční půjčky se sazbou úroku 1%. Kdo má preferenční půjčku nesmí požádat o dotaci na investice

V Polsku zemědělci (mimo obchodní společnosti) neplatí DPH ani daně. Platí pouze zemědělskou daň (daň z nemovitosti). Také mají svůj vlastní systém sociálního pojištění. Výše plateb se odvíjí od množství a kvality zem. půdy (čím nižší výměra, tím nižší procento z průměrné mzdy).

Polsko podporuje především malé zemědělce s maximální výměrou 300 ha. Pokud jde o rodinný podnik, tak může mít 300 ha každý ze členů rodiny. Není tedy problém, aby rodinná farma měla 1000 ha.

Díky velikosti podniků se polští zemědělci sdružují do organizací, díky kterým mohou vyjednat lepší ceny. Největší organizací je Svaz zemědělských výrobních družstev, který sdružuje 86 družstev obhospodařujících cca 40 tis ha.

Jako velmi palčivá otázka českého zemědělství nás zajímal zákon o prodeji půdy. Vstoupil v platnost teprve 1.5.2016. Zákon výrazně omezil možnost nákupu půdy nejen pro zemědělce. Ke každému prodeji se vyjadřuje Izba rolnicina, která samozřejmě preferuje zemědělské využití. Větším zemědělcům, kteří vlastní více jak 300 ha není umožněno půdu kupovat vůbec.

Ekonomické zhodnocení:

Celkové náklady projektu byly 76.126,31 Kč bez DPH, celkové příjmy byly pouze dotace Olomouckého kraje ve výši 15.000,- Kč.

Závěrem lze konstatovat, že návštěva v Polské Izbě rolniczne, obdobě naší agrární komory byla velmi přínosná. Udělali jsme si obrázek o Polském zemědělství, pochopili jsme jejich zemědělský systém a také jsme viděli, kudy by se české zemědělství určitě ubírat nemělo. Dozvěděli jsme se vše, co jsme očekávali i něco navíc. Polská protistrana byla velmi vstřícná.

Zapsala: Ing. Zlata Lakomá 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Nemocniční 1852/53

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 605 056 387

Napište nám

Partneři

RENOMIA AGRO

    Logo-kis_2

 

Logo-mze