Informace pro prodejce

Termíny konání trhů Šumperk:   1. 4., 6. 5., 3. 6., 8. 7., 5. 8., 2. 9. a 7. 10. 2022

Termíny konání trhů Zábřeh:      20. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 7., 17. 8., 21. 9. a 19. 10. 2022

Prodejní doba:                              08:00 – 16:00 hod. 

Příjezd:                                          07:00 – 08:00 hod.*

Odjezd:                                          14:00 – 18:00 hod.

Obsazení stánků:                         07:00 – 07:30 hod. **

 * Po příjezdu se prodejce hlásí u organizátora (Ing. Irena Bencová, tel. 778 715 429). Po 8:00 hod vjezd pouze pro vykládku a nakládku zboží.

**Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 hod jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.


Přihlásit/odhlásit je možno e-mailem/telefonicky nejpozději 4 dny před konáním akce.  

Email: oaksumperk@seznam.cz, tel. 778 715 429

 

Ceník:

Pronájem stánku:                                          300 Kč/den

Vlastní stánek (do 3 metrů):                        250 Kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice)               50 Kč/den

Chladící auto/přívěs:                                    500 Kč/den

Můžete zvolit jednorázovou platbu za všechny přihlášené trhy nebo lze platit přímo na trzích (hotově).

Č. účtu 112227277 /0300 ČSOB Šumperk, Variabilní symbol: IČO

Pokud nebude poplatek uhrazen nejméně 2 dny předem, bude vybrán na trzích v hotovosti. Lze zaplatit i více termínů.  

Termín a jméno prodejce uvádějte prosím do textu pro příjemce.

 

Prodejce předloží spolu s přihláškou kopii veterinárního potvrzení (živočišná výroba), živnostenského listu nebo jiného povolení k prodeji, a doklad prokazující původ výrobků (např. fotografie z výroby). Lze zaslat předem e-mailem.

V souvislosti s nákazou Covid-19  jsou prodejci povinni dodržovat všechna aktuální nařízení  platná v den trhu. Na stánku budou mít k dispozici dezinfekci

Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn správce nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu se zákonem o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové bedýnky, koše či tácy.

V přihlášce uvádějte do kolonky rozměry stánku (pokud máte vlastní stánek). Je nepřípustné pokud nahlásíte stánek 3x2 metry a obsadíte 6m. Standardní rozměr stánku včetně místa pro přístup ke stánku je 3x2,5m.

Parkování je možné přímo za prodejním stánkem, popř. na přilehlých parkovištích, kde neplatíte parkovné. (dostanete povolenku k vjezdu a parkování). Prosím nenajíždějte na obrubník a na travnaté plochy. Případné pokuty za špatné parkování jsou ve Vaší režii.

Vyplněním a odesláním přihlášky prodejce souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí OAK o Ochraně osobních údajů, která aplikuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 778 715 429

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh