Informace pro prodejce

Termíny konání trhů Šumperk:   5.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9. a 4.10.2019

Termíny konání trhů Zábřeh:       18.4., 16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10.

Prodejní doba:                              08:00 – 16:00 hod. (prosíme neodjíždějte dříve jak 14:30 hod.)

Příjezd:                                         07:00 – 08:00 hod.*

Odjezd:                                         14:00 – 18:00 hod.

Obsazení stánků:                         07:00 – 07:30 hod. **

 * Po příjezdu se prodejce hlásí u organizátora (Ing. Zlata Lakomá tel. 605 056 387). Po 8.hod. vjezd pouze pro vykládku a nakládku zboží.

**Pokud si prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a do 7:30 jej neobsadí, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.)


Přihlásit / odhlásit je možno e-mailem/telefonicky nejpozději 2 dny před konáním akce.  Email: oaksumperk@seznam.cz, tel. 605 056 387.

 

Ceník:

Pronájem stánku:                                          300 Kč/den

Vlastní stánek (do 3 metrů):                       250 kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice)            50 Kč / den

Chladící auto:                                                  500 Kč/den

Při přihlášení na všechny trhy a jejich jednorázovému zaplacení, bude jeden trh zdarma

  

Přihláška slouží zároveň jako platební příkaz. Můžete zvolit jednorázovou platbu za všechny přihlášené trhy nebo platit jednotlivě před každým trhem

 

Upřednosťnujeme platbu na účet č. 112227277 /0300 ČSOB Šumperk

nejméně 3 dny předem, lze zaplatit i více termínů. Pokud nebude poplatek uhrazen, prodejce nebude na trh vpuštěn

Variabilní symbol: IČO

termín a jméno prodejce uvádějte prosím do textu příjemce,

 

Prodejce předloží spolu s přihláškou kopii veterinárního potvrzení (živočišná výroba), živnostenského listu nebo jiného povolení k prodeji, a doklad prokazující původ výrobků (např. fotografie z výroby). Lze zaslat předem e-mailem.

 

Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn správce nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu se zákonem o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové bedýnky, koše či tácy.

V přihlášce uvádějte do kolonky rozměry stánku (pokud máte vlastní stánek). Je nepřípustné pokud nahlásíte stánek 3x2 metry a obsadíte 6m. Standardní rozměr stánku včetně místa pro přístup ke stánku je 3x2,5m.

Parkování je možné přímo za prodejním stánkem, popř. na přilehlých parkovištích, kde neplatíte parkovné (dostanete povolenku k vjezdu a parkování). Prosím nenajíždějte na obrubník a na travnaté plochy. Případné pokuty za špatné parkování jsou ve Vaší režii.

Vyplněním a odesláním přihlášky prodejce souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí OAK o Ochraně osobních údajů, která aplikuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Okresní Agrární komora Šumperk

Jílová 1550/1

787 01  Šumperk

E: oaksumperk@seznam.cz

T: 605 056 387

Napište nám

Partneři

Renomia-agro_znacka

    Logo-kis_2

 

 Zabreh